Göktürk Hangi Din ?

Tarihine

Global Mod
Global Mod
** Göktürk Hangi Din?Göktürkler, Orta Asya'da büyük bir İç Asya halkıydı. Onların dinî inançları tarih boyunca çeşitlilik göstermiştir ve zamanla değişim geçirmiştir. Peki, Göktürkler hangi dine inanıyordu? Bu sorunun cevabı, zaman içindeki dinî ve kültürel evrimlerini anlamak için önemlidir.** Tarih ve KökenlerGöktürklerin kökenleri ve tarihçesi, Orta Asya'nın karmaşık ve zengin tarihinde önemli bir yer tutar. Göktürkler, 6. yüzyılın başlarında bilinen en eski Türk devleti olan Göktürk Kağanlığı'nı kurmuşlardır. Başlangıçta Şamanizm ve Tengricilik gibi şamanist ve animist inanç sistemlerine sahiptiler.** Şamanizm ve TengricilikGöktürklerin ilk dönemlerindeki dinî inançlarının temeli, genellikle Şamanizm ve Tengricilik olarak adlandırılan geleneksel Türk inanç sistemlerine dayanıyordu. Şamanizm, doğa ruhlarının ve manevi varlıkların etkileşimine dayanan eski bir inanç sistemidir. Tengricilik ise Türk ve Moğol halklarının doğa, gökyüzü, yeraltı ve insanlar arasındaki dengeyi korumak için dua ettiği animistik bir din sistemidir.** Maniheizm ve BudizmGöktürklerin tarihinde, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin de etkisi görülmüştür. Maniheizm, Orta Asya'da yaygın olan ve Pers dinlerinden etkilenen bir dinî inanç sistemidir. Budizm ise Orta Asya'daki çeşitli Türk halklarında popüler bir din haline gelmiştir.** İslam'ın KabulüGöktürklerin dinî manzarası, 8. yüzyılın başlarında İslam'ın bölgeye yayılmasıyla değişmeye başladı. Özellikle Abbâsî Halifeliği döneminde, İslam'ın Orta Asya'da etkisi artmaya başladı ve Göktürkler arasında da İslam'ı benimseyenler ortaya çıktı. Ancak, Göktürklerin İslam'ı benimsemesi uzun bir süreçti ve bu dönüşümün tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiği konusu tartışmalıdır.** Sonuç ve DeğerlendirmeGöktürklerin dinî inançları, zaman içinde çeşitli etkilere maruz kalmış ve değişim geçirmiştir. Başlangıçta Şamanizm ve Tengricilik gibi geleneksel Türk inanç sistemlerine dayanan Göktürkler, zamanla İslam ve diğer dinlerin etkisi altına girmiştir. Ancak, Göktürklerin dinî manzarasının tam olarak nasıl evrildiği ve hangi dönemde hangi inançları benimsediği konuları net bir şekilde belirlemek zordur.Göktürklerin dinî inançları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tarihî kaynakları incelemek ve bu konuda uzman akademisyenlerin çalışmalarını takip etmek önemlidir. Her ne kadar kesin cevaplar olmasa da, Göktürklerin dinî manzarası hakkında daha fazla araştırma yapılması, Orta Asya'nın dinî ve kültürel geçmişini anlamamıza yardımcı olacaktır.
 

Aylin

New member
Göktürk Hangi Din?1. Tarihî Bağlam:

Göktürkler, Orta Asya'da yaşayan bir Türk halkıdır ve 6. yüzyılda Orta Asya steplerinde güçlü bir imparatorluk kurdular. Göktürk İmparatorluğu, Orta Asya'nın etkili güçlerinden biriydi ve dini inançlar da bu halkın yaşamında önemli bir yer tuttu.2. Şamanizm ve Türk İnançları:

Göktürklerin tarih boyunca çoğunlukla Şamanizm'i benimsedikleri bilinmektedir. Şamanizm, Türk bozkır kültürünün temel dini inançlarından biridir. Doğa, ruhlar ve animistik inançlar Şamanizm'in temelini oluşturur. Göktürkler, şamanların ve doğa ruhlarının güçlerine inanarak, bu inançlar etrafında bir yaşam biçimi geliştirdiler.3. İslam'ın Kabulü:

Göktürklerin tarihinde, İslam'ın etkisi de belirgin bir şekilde görülür. Özellikle 8. yüzyılda, İslam'ın yayılmasıyla birlikte, Göktürkler arasında İslam'ın kabul edilmesi hız kazandı. İslam'ın etkisi, Orta Asya'da Müslüman Türk hanedanlarının yükselmesiyle daha da belirgin hale geldi.4. Budizm ve Maniheizm Etkileri:

Göktürklerin tarihinde, Budizm ve Maniheizm gibi diğer dinlerin de etkileri bulunmaktadır. Özellikle 6. ve 7. yüzyıllarda, Orta Asya'daki ticaret yolları üzerinde bulunan Göktürkler, Budizm ve Maniheizm gibi dinlerin etkisi altında kaldılar. Ancak, bu dinlerin Göktürk toplumunda ne kadar yaygın olduğu konusu net değildir.5. Toplumsal ve Kültürel Değişim:

Göktürklerin dinî tercihleri, toplumsal ve kültürel değişimlerin bir yansımasıdır. Göktürk İmparatorluğu'nun farklı dönemlerinde, farklı dinî inançlar ve etkiler öne çıkmış olabilir. Ancak, genel olarak Şamanizm'in Göktürkler arasında yaygın olduğu kabul edilmektedir.Sonuç:

Göktürklerin dinî inançları, tarih boyunca değişim göstermiş ve çeşitli etkiler altında kalmıştır. Şamanizm, Gökt