Ekonomide arz ve talep ne demek ?

Tarihine

Global Mod
Global Mod
Ekonomide Arz ve Talep Ne Demek?

Ekonomi, insanlarn birbirleri arasndaki alsverislerini inceleyen bilimsel bir disiplin. Ekonomide arz ve talep, ozellikle fiyatlarn nasl belirlendigi ve bunun ne gibi etkileri oldugu konularnn arastrlmasnda onemli bir konudur. Bu calsma, arz ve talebin ekonomik anlamlarn ve etkilerini acklamaya calsmaktadr.

Arz Ne Demek?

Arz, bir urunun piyasada bulunabilecek miktarn ifade eder. Arzn yuksek olmas, urunun daha ucuz olmasna neden olurken, arzn dusuk olmas urunun fiyatnn artmasna neden olur. Arz, uretici tarafndan kontrol edilen bir kavramdr. Ureticiler, uretim kapasitesi, uretim maliyetleri ve diger faktorleri dikkate alarak arzn miktarn belirler.

Talep Ne Demek?

Talep, urunun birim fiyatna karslk gelen miktar ifade eder. Talep, tuketici tarafndan kontrol edilen bir kavramdr. Tuketiciler, urunun fiyatnn dusurulmesi durumunda daha fazla urun almaya istekli olurlar. Diger yandan, urunun fiyatnn yukselmesi durumunda tuketicilerin satn alma istekleri azalr.

Arz ve Talep Ne Kadar Onemlidir?

Arz ve talep, fiyatlarn belirlenmesinde onemli bir rol oynar. Arz ve talep, ekonomiye genel olarak katkda bulunur ve urunlerin ve hizmetlerin fiyatlarnn piyasadaki talebin ve arzn miktarna gore belirlenmesini saglar. Arz ve talep, ekonominin uretim kapasitesi, uretim maliyetleri, tuketici talepleri, uretici kararlar ve diger faktorleri etkileyerek ekonomideki fiyatlarn belirlenmesinde onemli bir rol oynar.