Bucak ne demek örnek ?

Tarihine

Global Mod
Global Mod
Bucak, insanlar tarafndan kucuk mekanlara verilen Ingilizce bir kelimedir. Koken olarak, bu kelime "kucuk parcalar" anlamna gelen Old English 'bucca' sozcugunden turetilmistir. Bucak, bir kasabada, koyde veya kucuk bir alanda arazi olarak tanmlanabilir.

Bucak Ne Demek?

Bucak, bir kucuk alann, genellikle kucuk bir kasabann veya koyun snrlarnn dsnda kalan, daha genis bir bolgeye verilen bir ad olarak tanmlanr. Bir bucagn snrlarn tanmlamak icin cok farkl seyler kullanlabilir. Bu snrlar, fiziksel ozellikler veya daha genel olarak siyasi snrlar olarak kullanlabilir. Bucaklarn snrlarnn tanmlanmasnn en yaygn yolu, cografi ozellikleri kullanmaktr.

Bucak Ne Icin Kullanlr?

Bucaklar, insanlar tarafndan cogunlukla vergi veya harclarn tahsil edilmesi amacyla kullanlr. Bucaklar, kucuk kasabalarn veya koylerin fiziksel snrlarn belirleme amacyla da kullanlabilir. Bucaklar, ayn zamanda, kucuk alanlarda bir tarm ilacnn uygulanmas icin kullanlabilir. Bucaklar, ayrca kucuk alanlarda yerlesim alanlarnn belirlenmesi icin de kullanlabilir.

Bucak Ornekleri

Bucak ornekleri, cogunlukla cografi ozelliklere dayanarak belirlenir. Bir bucagn snrlar, bir dere, rmak, dag veya vadi gibi fiziksel ozellikler olarak tanmlanabilir. Bucak snrlar, ayn zamanda, siyasi snrlar, yol veya hatta devlet snrlar olarak da tanmlanabilir. Ornek olarak, Avrupa'da, bir bucagn snrlar, ulke snrnn otesine kadar uzanabilir.